Jak někteří z Vás již tuší. Prostory jídelny a přípravny našich pochutin, byly navrženy a postaveny s ohledem na využití původních či nových ekologických materiálů s cílem šetřit i do budoucna naši Zemi.

Dodavatel hliněných omítek, které Vás obklopují a podílejí se svými vlastnostmi na příjemném mikroklimatu vnitřního prostředí, o naší „růžové chaloupce“ zveřejnil příspěvek na svých internetových stránkách – http://www.picas.cz.

Na těchto stránkách můžete, kromě prostor, které již důvěrně znáte, můžete načerpat inspiraci  také z dalších realizací českého výrobce.